2023

Master degree

Ryoma Azumi (2022-2023) Wataru Morinaga (2022-2023)
Ryoya Kihara (2022-2023) Mitsuki Uno (2022-2023)
Yuki Nishiura (2022-2023) Koshi Shibata< (2022-2023)

Bachelor degree

Yuki Hyodo (2023-2023) Tomoya Miyawaki (2023-2023)
Tomoya Kouno (2023-2023) Takumi Hayashida (2023-2023)
Takumi Takahara (2023-2023)

2022

Master degree

Masaya Arise (2021-2022) Kota Takenaka (2021-2022)
Masakado Danjo (2021-2022) Akito Tanaka (2021-2022)
Kentaro Fukuda (2021-2022) Takato Nakashima (2021-2022)
Chang Chujie (2021-2022) Yohei Koga (2021-2022)

Bachelor degree

Takuro Inoue (2022-2022) Shunsuke Takashima (2022-2022)
Ryuichi Maeda (2022-2022)

2021

Doctor degree

Kohei Matsumoto (2018-2021)

Master degree

Takuma Hayashi (2020-2021) Tomoya Itsuka (2020-2021)
Yamato Kuroda (2020-2021) Xin Zhihang (2020-2021)
Tian Weiye (2020-2021)

Bachelor degree

Ryoma Azumi (2021-2021) Wataru Morinaga (2021-2021)
Ryoya Kihara (2021-2021) Mitsuki Uno (2021-2021)
Yuki Nishiura (2021-2021)

2020

Doctor degree

Kazuto Nakashima (2017-2020) Hiroyuki Yamada (2017-2020)

Master degree

Hitomi Iguma (2019-2020) Daiji Inoue (2019-2020)
Koki Yoshino (2019-2020) Minsoo Song (2019-2020)
Hiroki Hanamori (2019-2020) Shuhei Kawasaki (2019-2020)
Yuki Sadoshima (2019-2020) Ahn Jeongho (2019-2020)
Aiko Umehara (2019-2020) Jun Ohta (2019-2020)
Minori Takeoka (2019-2020)

Bachelor degree

Yohei Koga (2020-2020) Kanta Yoshida (2020-2020)
Yuri Natsuta (2020-2020) Masaya Arise (2020-2020)
Kota Takenaka (2020-2020) Masakado Danjo (2020-2020)
Yohei Koga (2020-2020) Kanta Yoshida (2020-2020)
Akito Tanaka (2020-2020)

2019

Master degree

Naoki Nomaguchi (2018-2019) Masato Imai (2018-2019)
Tomoki Hiramatsu (2018-2019) Beomjoon Lee (2018-2019)

Bachelor degree

Masaya Kamei (2019-2019) Takuma Hayashi (2019-2019)
Tomoya Itsuka (2019-2019)